Workshop

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

MUDr. Kateřina Trková* Vás zve na workshop s názvem

„Je to úkol nás všech: kvalitní život našich pacientů a jejich rodin!
aneb Co jsem zažila v St. Jude Children’s Research Hospital a co bych si přála pro naše (neuro)onkologické pacienty.“


kdy: 20 října 2023 od 7:45 do 8:15 hod.

kde: Quality Hotel Ostrava City

 

Charakteristika a náplň workshopu

„Díky podpoře Nadace rodiny Vlčkových jsem měla možnost strávit dva měsíce v St. Jude Children’s Research Hospital, kam jsem se vypravila získat nové zkušenosti především v oblasti integrace principů paliativní péče v neuroonkologii.

Realita v tomto jedinečném místě dětské onkologie předčila má očekávání. Možnost pracovat s QoLA (Quality of Life for All) týmem Dr. Justina Bakera, s místními neuroonkology a také s mou mentorkou v oblasti kvalitativního výzkumu paliativní péče Dr. Martou Salek významně rozšířila můj pohled na dětskou paliativní péči.

V tomto ranním “workshopu” bych vás chtěla povzbudit k zapojení principů dětské paliativní péče v každodenním běhu na našich odděleních. Také bych vám ráda představila nově vznikající metodiku paliativní péče v dětské neuroonkologii, která na základě zážitku v St. Jude nyní vzniká. Na workshop přijde i koala aneb perličky ze St. Jude jako bonus.“

 

* MUDr. Trková pracuje na Klinice dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FN Motol a zároveň je členkou týmu Prague Brain Tumor Research Group a Centra dětské neuroonkologie 2. LF UK a FN Motol.


Workshop je podpořen grantem Nadace Rodiny Vlčkových “Štěstí přeje připraveným” a je součástí XXXII. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky v Ostravě.

Workshop je určen pro všechny lékaře, sestry a zástupce rodičovských iniciativ, kteří budou mít ráno chuť si přivstat.