Odborný program - NLZP + SPA

Označení sálů

 sál PLATANUS  přízemí fialová barva lékařská sekce
 sál SOPHORA  1. patro oranžová barva sesterská sekce + sekce podpůrných aktivit
 sál MAGNOLIA  přízemí tyrkysová barva workshop o stresu

 

Čtvrtek 19. 10. 2023

12.00 - 19.00 Foyer Registrace  
 
14.00 – 14.15
sál PLATANUS

Zahájení konference

     
14.15 – 16.00
sál SOPHORA

Sesterská sekce - blok I.

  předsedající: Bc. Katina Svěchovská; Mgr. Martina Petlachová

 
S01.
 
Low laser-light therapy (LLLT) v prevenci a léčbě orální mukozitidy – první zkušenosti
Drápalová Romana - Brno
  S02.
 
Zkušenosti s PICC, CICC, FICC u dětí s hematoonkologickou diagnózou
Hůlková Eva - Olomouc
  S03.

 
Komplikace a kvalita života dětí s akutní promyelocytární leukémií léčených chemoterapií ve srovnání s arsentrioxidem
Vodárková Yvona - Praha
  S04.
 
Možnosti zlepšení ošetřovatelské péče - inspirace z Princes Maxima Center v Utrechtu
Jurčíková Petra - Praha
  S05.

 
Nové inšpirácie a prieniky európskych sestier pracujúcich v detskej onkológii a výzvy ošetrovateľstva na medzinárodnej úrovni
Kostická Lucia - Bratislava
  S06.
 
Kazuistika - komplikovaná rána u pacientky s dg. osteosarkom
Petlachová Martina - Brno
  S07.

 
Bezpečné zajištění dětského pacienta v riziku ohrožení infekce
Činčilová Hana - Ostrava
 
16.00 – 16.30
sál SOPHORA

Posterová sekce

  předsedající: Bc. Katina Svěchovská; Mgr. Martina Petlachová
  PS01.
 
Léčba dětských ukrajinských pacientů na Klinice dětské onkologie FN Brno
Bláhová Michaela - Brno
  PS02.
 
Hurá domů a co dál? Režimová opatření u dětí po transplantaci buněk krvetvorby.
Kynkalová Hana - Praha
  PS03.

 
FNO – Centrum pro léčbu hemangiomu
Rúberová Zuzana - Ostrava
 
17.00 – 18.00
sál MAGNOLIA

Workshop

    Umíme pracovat se stresem?
Adamovská Zuzana – Ostrava
    Tematický celek je koncipován jako interaktivní workshop s cílem mapovat a podpořit zacházení účastníků se stresem. Připomenout rozdíly mezi akutním a chronickým stresem. Uvědomit si fyzické i psychické vjemy při zátěži a umět s nimi pracovat. Dokázat zklidnit tělo i dech po větší pracovní a stresové zátěži. Naučit se vnímat potřeby svého těla. Krátké seznámení s podpůrným systémem ve zdravotnictví - SPIS.

 

 

Pátek 20. 10. 2023

07.30 - 18.00 Foyer Registrace
 
08.00 – 09.15
sál SOPHORA

Sesterská sekce - blok II.

  předsedající: Eva Hůlková, Mgr. Lucia Kostická
  S08.
 
Batůžková pumpa
Chloupková Petra - Brno
  S09.
 
Léčba Qarzibou (Dinutuximab) u pediatrických pacientů s high-risk neuroblastomem
Wanková Lucie - Praha
  S10.
 
Práca edukačnej sestry- edukácie rodín onkologicky chorých detí
Mičietová Veronika - Bratislava
  S11.
 
Radosti a starosti rodiny těžce nemocného dítěte
Polanková Hana - Plzeň
  S12.
 
Detská ADOS návštěva sestry u onkologického pacienta
Slivoňová Miroslava - Bratislava
09.15 - 09.30   Přestávka
09.30 – 10.45
sál SOPHORA

Sesterská sekce - blok III.

  předsedající: Bc. Jitka Wintnerová, Mgr. Jana Srbová
  S13.
 
Pilotní projekt úpravy léčivých přípravků sestrou specialistkou na KDHO
Peter Jiřina - Praha
  S14.
 
Nové podávanie HD MTX u onkologických detí
Šniagerová Silvia - Bratislava
  S15.
 
Münchhausenův syndrom by proxy u pacienta léčeného pro meduloblastom
Schramm Filip - Praha
  S16.
 
Mezigenerační spolupráce sester
Fojtíková Kateřina - Praha
  S17.
 
Psofesorská vizita
Rohleder Ondřej - Brno
10.45 - 11.00   Přestávka
11.00 – 13.00
sál SOPHORA

Sekce podpůrných aktivit

  předsedající: Michaela Češková, Petra Dvořáková
  SPA01.
 
Jak pracují interventi psychosociální péče
Adamovská Zuzana - Ostrava
  SPA02.
 
Haima CZ – návrat do běžného života po ukončení léčby
Dvořáková Petra - Praha
  SPA03.
 
Cesta neziskovej organizácie Deťom s rakovinou
Fedorová Zuzana - Bratislava
  SPA04.
 
Terapia hrou v terapeutickom pieskovisku
Hudáková Valéria - Bratislava
  SPA05.
 
Sprevádzanie rodiny v terminálnom štádiu dieťaťa na KDHaO: príklad dobrej praxe
Márföldiová Ivana - Bratislava
  SPA06.
 
Nadační péče o zahraniční pacienty a jejich rodiny
Nazarej Kateřina - Brno
  SPA07.
 
Sieťovanie podporných služeb pre detských onkologických pacientov na Slovensku
Behunová Zdenka, Hunčíková Miroslava - Košice
  SPA08.
 
Ostružná 2023
Medková Pavla - Olomouc

 

Změna programu vyhrazena.