Sekce a témata

Lékařská sekce

  • Leukemie
  • Onkologická problematika
  • Neonkologická problematika
  • Podpůrná léčba
  • Varia


Sekce podpůrných aktivit

  • Psychosociální podpora pacientů a jejich rodin v průběhu a po onkologické léčbě

Sesterská sekce

  • Onkologická problematika
  • Neonkologická problematika
  • Ošetřovatelské postupy zajištění rizikového pacienta - varia

Postery