Vítáme Vás

pořadatel
Produkce BPP s.r.o.
 
odbornou garanci zajišťují
Pracovní skupina dětské hematologie České hematologické společnosti ČLS JEP
Pracovní skupina dětské hematologie České pediatrické společnosti ČLS JEP
Pediatricko-onkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP
Sekcie detskej hematológie a onkológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS

 

XXXII.

 

Konference dětských hematologů a onkologů
České a Slovenské republiky

 
19. - 21. října 2023

Quality Hotel Ostrava City, OSTRAVA


Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Bude vystaveno pouze Potvrzení o účasti bez kreditů.

Akce je veřejně nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.