Vítáme Vás

pořadatel
Pracovní skupina dětské hematologie České pediatrické společnosti ČLS JEP
 
ve spolupráci s
Pracovní skupinou dětské hematologie České hematologické společnosti ČLS JEP
Pediatricko-onkologická sekcí České onkologické společnosti ČLS JEP
Sekciou detskej hematológie a onkológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS

 

XXXII.

 

Konference dětských hematologů a onkologů
České a Slovenské republiky

 
19. - 21. října 2023

Quality Hotel Ostrava City, OSTRAVA

 

společenskou záštitu konferenci poskytli

Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Kliniky dětského lékařství FN Ostrava
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Česká hematologická společnost ČLS JEP
Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava - MUDr. Jiří Havrlant, MHA
Děkan LF Ostravské univerzity v Ostravě - doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS


   Workshop

   Je to úkol nás všech: kvalitní život našich pacientů a jejich rodin!
   MUDr. Kateřina Trková


Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Bude ohodnocena kredity pro lékaře.


Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Bude vystaveno pouze Potvrzení o účasti bez kreditů.

Akce je veřejně nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.