Informace pro přednášející

Každý přednášející musí být řádně přihlášen.

Aktivní příspěvek přihlašuje POUZE první autor přednášky (přednášející) nebo posteru.
 

  Typ   Spuštění přihlášky    Deadline přihlášek
  Přihláška k aktivní účasti            7. června 2023       prodlouženo do 15. srpna 2023
  Abstrakt                                7. června 2023       prodlouženo do 15. srpna 2023

 
   Abstrakt v předepsané šabloně musí být vložen při přihlašování aktivní účasti
  - bez něj není možné aktivní účast přihlásit. Šablona ZDE

 

Forma prezentace
 • vyžádaná přednáška
 • přednáška (12 + 3 min. diskuze)
 • kazuistika (7 + 2 min. diskuze)
 • poster (formát A1 na výšku)

Pokyny pro zpracování abstrakt

S výjimkou plenárních a vyžádaných přednášek, které budou předem prodiskutovány s členy vědeckého výboru, přijímáme pouze strukturovaná abstrakta se shrnutím konkrétních vlastních výsledků. Autor zodpovídá za obsahovou i formální stránku sdělení. Jazyk abstrakta se musí shodovat s jazykem vlastního sdělení.

Vědecký výbor kongresu rozhodne o formě a rozsahu prezentace dle časových možností. Případné změny budou autorům sděleny.

Abstrakt zpracujte v předepsané šabloně - šablona ZDE

   • text psát jako volný text
   • preferujeme soubor Microsoft Word (*.doc, *.docx)
   • rozsah max. 2000 znaků včetně mezer
   • nepoužívat klávesu enter a jiná formátování
   • do abstraktu nevkládat tabulky, grafy, obrázky
   • abstrakta nesplňující obsahové a formální požadavky nebudou publikována

Strukturovaný abstrakt musí obsahovat tyto části   

   • úvod
   • pacienti a metody
   • výsledky
   • závěry


Pokyny pro tvorbu prezentace pro orální prezentaci

Vaše prezentace odevzdávejte v den konference na Přejímce prezentací po splnění těchto podmínek:

 • prezentace ve formátu 16:9 (v programu MS PowerPoint v záložce návrh > vpravo nahoře nabídka velikost snímku > zvolte možnost “širokoúhlá (16:9)“)
 • soubory MS PowerPoint s příponou .pptx, eventuálně soubory MS PowerPoint s příponou .ppt
 • po dohodě je možno odevzdat soubor PDF (Portable Document Format) s příponou .pdf
 • prezentace obsahující videa ukládejte pouze s příponou .pptx a videa vkládejte přímo do prezentace (videa obsahuje přímo soubor prezentace, není třeba aby soubory s videi byly ve složce s prezentací). Pokud vaše starší verze MS PowerPoint neumožňuje příponu .pptx, dostavte se prosím na Přejímku prezentací s předstihem minimálně jednoho bloku před časem vaší prezentace
 • videa vložená do prezentace se musí spouštět automaticky nebo v posloupnosti (v programu MS PowerPoint po označení videa v záložce přehrávání > v možnosti začátek zvolte možnost Automaticky nebo V posloupnosti kliknutí)
 • pokud vaše prezentace obsahuje zvuk, hlaste toto prosím při odevzdání na Přejímce prezentací. Pokud nechcete zvuk ve videích ve vaší prezentaci, zakažte ho (v programu MS PowerPoint po označení videa v záložce přehrávání > v možnosti hlasitost zvolte možnost Ztlumit)
 • pro správné zobrazení textu doporučujeme použít standardní fonty, nebo vložit písmo přímo do prezentace (v programu MS PowerPoint v záložce soubor > Možnosti > Uložit > zatrhnout dole možnost „vkládat písma do souboru“ )
Připojení vlastního zařízení pro verbální prezentaci
 • standardní HDMI přípojka se nachází na řečnickém pultu. Formát video signálu FullHD1080p50
 • odzkoušení a kontrola funkčnosti vašeho zařízení je nutná o přestávkách mezi programovými bloky z důvodu plynulosti programu konference
Technické vybavení při verbální prezentaci
 • dataprojekce prezentace na plátno na pódiu formátu 16:9, rozlišení 1920x1080 px
 • náhledový monitor na řečnickém pultu v režimu zobrazení prezentujícího (zobrazení aktuálního snímku, následujícího snímku, poznámek, časomíry)
 • prezentér Logitech R500 s laserovým ukazovátkem pro změnu jednotlivých snímků (možno vyzkoušet na Přejímce prezentací)
 • bezdrátový mikrofon
 • časomíra na hlavním plátně (volitelně)
Přejímka prezentací
 • je v provozu po celou dobu konání akce
 • své prezentace odevzdávejte nejpozději 30 minut před začátkem bloku
 • jde o oddělené pracoviště, odevzdání a kontrola Vašich prezentací je tedy možná i v průběhu programu
 • Vaše prezentace je po kontrole uložena a následně nakopírována přímo do místa odbavení
 • zaškolená obsluha vám ráda pomůže s mnohými úskalími tvorby prezentace, je však třeba přijít na Přejímku prezentací s dostatečným předstihem
Prezentace mohou být předány na Přejímce prezentací na těchto nosičích
 • zařízení (úložiště) připojitelná přes rozhraní USB
 • paměťová karta SD