Registrační poplatky

 

 typ/platba zvýhodněná cena
platba do 31. 8.
navýšená cena
platba do 30. 9.
nejvyšší cena
platba od 1. 10. a na místě
 Lékař, VVOPZ  2.800,-   3.200,-   3.500, - 
 NLZP, Sekce podpůrných aktivit  2.000,-   2.400,-   2.700,- 
 Student LF  1.000,-   1.200,-   1.500,- 


NLZP - nelékařský zdravotnický pracovník - sestry
VVOPZ - Vysokoškolsky vzdělaný odborný pracovník ve zdravotnictví ČR
Student LF - platí pouze pro studenty lékařských fakult, kteří ještě neukončili magisterské studium a nezískali titul MUDr.  

Platba v hotovosti při registraci je možná pouze v českých korunách.

Upozornění

Na základě řádně vyplněného a odeslaného registračního formuláře obdrží účastník "Výzvu k platbě - potvrzení o přijetí přihlášky" nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud by se tak nestalo, prosím, kontaktujte organizační agenturu Produkce BPP s.r.o. co nejdříve na e-mail produkce@bpp.cz

Platbu je třeba uhradit do stanoveného data dle typu vybraného registračního poplatku. V případě, že platba nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Váš registrační poplatek automaticky navýšen.
Registrace je provedena po přijetí platby účastnického poplatku na účet kongresu.

 

Účastnický poplatek zahrnuje
  • vstup na odborný program
  • vstup na výstavu firem
  • kongresovou tašku
  • kongresové tiskové materiály
  • potvrzení o účasti
  • občerstvení v průběhu konání akce (coffee breaky, večeře ve čtvrtek, oběd v pátek a sobotu)

 

Daňový doklad

Po obdržení platby Vám bude daňový doklad odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
 

Zrušení registrace
Organizační agentura musí být informována o zrušení účasti na kongresu písemně na e-mail produkce@bpp.cz
Telefonické změny nebo storna nebudou akceptovány.
 
Po zrušení registrace budou uplatněny následující storno podmínky
termín zrušení            storno poplatek
do 30. 9. 2023 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 200,- Kč
od 1. 10. 2023 100 %