Výbory konference

Prezident konference
   prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

              

Viceprezident konference
   MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn

 

Vědecký výbor konference
Předseda
   prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Členové
   doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
   prof. MUDr. Alexandra Kolenová, Ph.D.
   doc. MUDr. Hubert Mottl, CSc.
   prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
   prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
   prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
   MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D.
   prof. MUDr. Jan Zuna Ph.D.
 

 

Organizační výbor konference
Lékařská sekce Sesterská sekce Sekce podpůrných aktivit
   MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn    Hana Činčilová    Michaela Češková
   MUDr. Bohumír Blažek    Michaela Češková  
   MUDr. Hana Ptoszková    Bc. Katina Svěchovská  
   MUDr. Michaela Galková    Zuzana Adamovská  

 

 

Pořadatel
 

Produkce BPP s.r.o.

sídlo firmy provozovna
Lípa č.p. 317, 763 11 Lípa Padělky I / 49, 760 01 Zlín
IČ: 05088461 tel.: +420 577 219 803
DIČ: CZ05088461 mob: +420 739 491 879
www.bpp.cz e-mail: produkce@bpp.cz