Odborný program - lékaři

Označení sálů

 sál PLATANUS  přízemí fialová barva lékařská sekce
 sál SOPHORA  1. patro oranžová barva sesterská sekce + sekce podpůrných aktivit
 sál MAGNOLIA  přízemí tyrkysová barva workshop o stresu

 

Čtvrtek 19. 10. 2023

12.00 - 19.00 Foyer Registrace  
 
14.00 – 14.15
sál PLATANUS

Zahájení konference

     
14.15 – 16.15
sál PLATANUS

Onkologie

Blok 1 předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.; MUDr. Viktória Halušková
  L01.

 
Perzonalizovaná vakcína z dendritických buněk jako součást multimodální léčby zlepšuje přežití u dětí s vysoce rizikovými nádory
Kýr Michal - Brno
  L02.
 
Individualizovaná multimodální léčba zlepšuje přežití dětí s vysoce rizikovými solidními nádory
Kýr Michal - Brno
  L03.
 
Mobilizácia a zber autológnych krvotvorných buniek pri liečbe neuroblastómu
Sýkora Tomáš, Švojgr Karel - Bratislava, Praha
  L04.
 
Jsou změny na chromozomu 11p15.5 specifickým znakem embryonálního rabdomyosarkomu?
Vícha Aleš - Praha
  L05.
 
Návrh standardizace a parametrizace zdravotnické dokumentace v dětské onkologii
Dušek Vítězslav - Brno
  L06. 
Vaskulární malformace u dětí – poddiagnostikovaný a roztříštěný problém pro děti i zdravotníky. Časná multidisciplinární péče je nutností a cílená onkologická léčba příležitostí pro ty nejtěžší formy.  Co jsme se naučili za poslední 3 roky a proč by o tom něco mohli vědět i dětští hematologové a onkologové.
Štěrba Jaroslav - Brno
  L07.

 
Neurodegenerativní histiocytóza z Langerhansových buněk, patogeneze, klinické projevy a léčebné možnosti. Kazuistiky.
Švojgr Karel - Praha
  L08.


 
Inhibitory v léčbě histiocytózy z Langerhansových buněk (Langerhans cell histiocytosis – LCH) dětského věku
Křenová Zdenka - Brno
 
16.15 - 16.45   Přestávka
16.45 – 18.30
sál PLATANUS

Neuroonkologie

Blok 2 předsedající: MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D.; MUDr. Stanislava Hederová
  L09.
 
Průkaz efektivnosti cílené léčby pediatrických low grade gliomů pomocí metodiky N-of-1
Tinka Pavel - Brno
  L10.
 
Inhibítory v liečbe CNS nádorov- naše skúsenosti, KDHaO Bratislava
Hederová Stanislava - Bratislava
  L11.
 
Radioterapií indukované meningiomy – volumetrická evaluace růstu a rizikových faktorů
Beneš Vladimír - Praha
  L12.
 
Indikace transnazálního endoskopického přístupu u dětských nádorů CNS
Lipina Radim - Ostrava
  L13.

 
Časná paliativní péče u dětí s nádorem mozku aneb kdy dává smysl zapojit paliativní tým již při diagnóze?
Kokešová Kleinová Gražina - Praha
    Dlouhodobý efekt selumetinibu u dětí s neurofibromatózou 1. typu a první zkušenosti v České republice
Zápotocký Michal - Praha
Přednáška s podporou společnosti AstraZeneca
  L14.

 
Gliální nádory thalamu u dětí a jejich neurochirurgická léčba
Krahulík David - Olomouc
 
16.45 – 18.30
sál SOPHORA

Neonkologická hematologie

Blok 3 předsedající: doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.; prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

 
L15.
 
Diamondova-Blackfanova anémie včera, dnes a zítra
Pospíšilová Dagmar - Olomouc
  L16.
 
Nové možnosti léčby imunitní trombocytopénie - první zkušenosti na KDHO FN Motol
Smíšek Petr - Praha
  L17.
 
Použítí rivaroxabanu v sekundární prevenci trombózy u dětských onkologických pacientů
Mazánek Pavel - Brno
  L18.
 
Hemofagocytující lymfohistiocytóza jako projev lymfoidní neoplázie
Suková Martina - Praha
  L19.
 
Kryoprezervace gonadální tkáně jako součást ochrany plodnosti hematoonkologických pacientů
Keslová Petra - Praha
  L20.

 
Onemocnění imunitní deregulace - nové indikace k transplantaci hematopoetických kmenových buněk vyžadující personalizovaný přístup
Formánková Renata - Praha
  L21.

 
Syndrom Kasabach-Merrittové na Klinice dětské onkologie v průběhu let
Tureková Terézia - Brno
 
17.00 – 18.00
sál MAGNOLIA

Workshop

    Umíme pracovat se stresem?
Adamovská Zuzana – Ostrava
    Tematický celek je koncipován jako interaktivní workshop s cílem mapovat a podpořit zacházení účastníků se stresem. Připomenout rozdíly mezi akutním a chronickým stresem. Uvědomit si fyzické i psychické vjemy při zátěži a umět s nimi pracovat. Dokázat zklidnit tělo i dech po větší pracovní a stresové zátěži. Naučit se vnímat potřeby svého těla. Krátké seznámení s podpůrným systémem ve zdravotnictví - SPIS.
 
     
18.45 – 19.45
sál PLATANUS

Posterová sekce

Blok 4 předsedající: prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.; prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.; MUDr. Bohumír Blažek
  P01.
 
Intenzivisté umí někdy  i zázraky, ale nedalo by se jim předcházet?
Láryšová Iveta - Ostrava
  P02.
 
Když kindošovi zlobí šlauchy
Rohleder Ondřej - Brno
  P03.
 
Skúsenosti protónovej terapie v detskej onkológii na Slovensku
Bubláková Estera - Bratislava
  P04.
 
Fetálna a neonatálna aloimúnna trombocytopénia
Fillová Helena - Banská Bystrica
  P05.
 
Kefalhematóm u 21 mesačného chlapca – prvý príznak vaskulárneho tumoru
Füssiová Mária - Bratislava
  P06.
 
Proč je multioborová spolupráce lékařů nezbytná?
Galková Michaela - Ostrava
  P07.
 
X-viazaná trombocytopénia  - vzácna diagnóza s terapeutickou výzvou
Grešíková Monika - Bratislava
  P08.
 
Fetálna a Neonatálna Aloimúnna Trombocytopénia (FNAIT) – čo o nej dnes vieme?
Grešíková Monika - Bratislava
  P09.
 
Nový preventivní projekt APF onkologických ambulancí KDHO FNM
Kruseová Jarmila - Praha
  P10.
 
Retrospektívna analýza liečby histiocytózy z Langerhansových buniek na KDHaO NÚDCH
Lénart Jozef - Bratislava
  P11.
 
Komplikace těžké nekrotizující pankreatitidy
Ludíková Barbora - Olomouc
  P12.
 
Naše mykózy
Novák Zbyněk - Olomouc
  P13.

 
Autológna transplantácia periférnych krvotvorných buniek u sclerosis multipex – prvé skúsenosti u detí na Slovensku
Dóczyová Dominika - Bratislava
  P14.

 
Personalizovaná medicína: Úspěšná léčba relabovaných či refrakterních zralých B-lymfomů u dětí bez nutnosti transplantace
Šurková Silvie - Brno
  P15.
 
Prediagnostický interval u nádorů CNS
Vejmělková Klára - Brno

 

 

Pátek 20. 10. 2023

07.30 - 18.00 Foyer Registrace
 
07.45– 08.15
sál PLATANUS

Workshop

   

Je to úkol nás všech: kvalitní život našich pacientů a jejich rodin aneb Co jsem zažila v St Jude Children´s Research Hospital a co bych si přála pro naše (neuro)onkologické pacienty
Trková Kateřina - Praha

08.30 – 10.30
sál PLATANUS

Hematologická problematika v neonatologii

Blok 5 předsedající: doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.; MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn
  L22.
 
Anémie novorozence
Malý Jan - Hradec Králové
  L23.
 
Kazuistiky novorozenců s anémií
Suková Martina - Praha
  L24.
 
Krvácející novorozenec
Zápotocká Ester - Praha
  L25.
 
Trombotické příhody u novorozenců
Zapletal Ondřej - Brno
  L26.
 
Spontánna arteriálna trombóza u dvoch novorodencov na pôrodnici
Amrich Martin - Bratislava
10.30 - 11.00   Přestávka
11.00 – 12.00
sál PLATANUS

Vyzvané přednášky zahraničních hostů

Blok 6 předsedající: doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.; MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn
  L27.
 
Clinical use of direct oral anticoagulants in children
Male Christoph - Vídeň, Rakousko
  L28.

 
Antithrombin deficiency, a heterogeneous disease with still unresolved questions
Bereczky Zsuzsanna - Debrecen, Maďarsko
 
12.00 – 13.00
sál PLATANUS

Firmami podporované přednášky

Blok 7 předsedající: MUDr. Bohumír Blažek; MUDr. Ester Zápotocká
 

 
Rizika spojená s podáním mražené plazmy a porovnání s přípravkem Octaplas LG
Lejdarová Hana - Brno
Přednáška s podporou společnosti Octapharma
 

 
Hemlibra – 5 let v klinické praxi
Blatný Jan, Blažek Bohumír - Brno, Ostrava
Přednáška s podporou společnosti Roche
13.45 - 18.00  
Doprovodný program
 
17.00 – 17.35
sál SOPHORA

Firemní sympozium společnosti Novo Nordisk

    Shrnutí klinických dat (RCT + RWE) N9-GP u dětských pacientů
Blok 8 moderátor: MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn
  15´
 
Shrnutí klinických dat a zkušeností s léčbou N9-GP u dětských pacientů s hemofilií B
Chan Anthony - Hamilton, Kanada
 
 
Zkušenost s použitím N9-GP u dětských pacientů
Bohumír Blažek - Ostrava
 
 
Zkušenost s použitím N9-GP u dětských pacientů
Zápotocká Ester - Praha
  10´
 
Diskuse + závěr
 
17.45 – 18.45
sál SOPHORA

Edukační sympózium CLIP

    MRN u dětských akutních leukemií (opáčko k atestaci)
Blok 9 předsedající: prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
 
 
MRN u ALL – klasicky nebo NGS?
Froňková Eva - Praha
 
 
MRN u Abl-class ALL – proč DNA?
Zuna Jan - Praha
 
 
MRN u AML – na DNA úrovni u všech!
Kubričanová Žaliová M., Trka Jan - Praha, Praha
    MRN v kontextu cílené léčby – průtoková cytometrie!
Mejstříková Ester - Praha

 

 

Sobota 21. 10. 2023

08.00 - 12.00 Foyer Registrace
 
08.30 – 10.00
sál PLATANUS

Kazuistiky

Blok 10 předsedající: prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.; MUDr. Eva Bubanská, PhD.
  L29.
 
Nekróza kostní dřeně
Birke Petr - Olomouc
  L30.
 
Kožní eflorescence na hrudi jako příznak nitrohrudní expanze
Blagodárná Sarah - Praha
  L31.
 
Hepatálne a intestinálne zlyhanie ako komplikácia liečby pacienta s infantilným fibrosarkómom
Chovanec Filip - Bratislava
  L32.
 
Komplikovaná leukémie a ještě komplikovanější léčba
Lichá Martina - Praha
  L33.
 
Dramatická manifestace BCP-ALL​
Mlčoch Jakub - Praha
  L34.
 
Atypická iniciálna manifestácia u Ph+ AML​
Nespalová Brigita - Bratislava
  L35.
 
Malobunkový karcinom ovária, hyperkalcemický typ - využitie imunoterapie
Studená Sofia - Bratislava
  L36.
 
Akutní srdeční selhání jako primomanifestace kongenitálního neuroblastomu
Štěrba Martin - Brno
  L37.
 
Ektopický adrenokotrikální adenom - kazuistika
Tinka Pavel - Brno
  L38.
 
Neobvyklý tumor dutiny břišní - kazuistika
Tureková Terézia - Brno
10.00 - 10.30   Přestávka
10.30 – 13.00
sál PLATANUS

Leukémie, Podpůrná léčba

Blok 11 předsedající: prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
  L39.

 
Profilování genové a proteinové exprese na úrovni jedné buňky: Předražená technologická hříčka nebo metoda budoucnosti pro MRN u ALL?
Froňková Eva - Praha
  L40.
 
Prognostický význam leukemické infiltrace CNS při diagnóze akutní lymfoblastické leukémie
Starý Jan - Praha
  L41.
 
„Bezeztrátová cytometrie“ pro hodnocení mozkomíšního moku u dětské akutní lymfoblastické
leukemie. Studie jednoho centra.

Reiterová Michaela - Praha
  L42.
 
Akútna lymfoblastová leukémia z pohľadu infiltrácie centrálneho nervového systému
Kolenová Alexandra - Bratislava
  L43.
 
Jaké máme možnosti v léčbě CNS relapsu akutní lymfoblastické leukémie?
Šrámková Lucie - Praha
  L44.

 
Hodnocení hrubé a jemné motoriky u dětských pacientů po dokončení léčby akutní lymfoblastické leukémie
Jevič Filip - Praha
  L45.

 
Mykotické komplikace intenzivní léčby ALL – data ze studií AIEOP-BFM ALL 2009 a AIEOP-BFM ALL 2017
Zápotocká Ester - Praha
  L46.
 
Mukormykózy – soubor pacientů léčených na Klinice dětské hematologie a onkologie ve FN v Motole
Čermáková Jana - Praha
  L47.

 
Postižení CNS při primární hemofagocytující lymfohistiocytóze na KDHO FN Motol v letech 1999 – 2023
Komoňová Michaela - Praha
  L48.
 
Trombozy asociované s centrálními žilními katetry u dětských onkologických pacientů
Merta Tomáš - Brno
13.00 – 13.15
sál PLATANUS

Zakončení konference

 
Změna programu vyhrazena.